Хоол хүнс

Бэлтгэл бүлгийн багш Ш.Баянзул, Д.Лхамжав

Цахим  хичээлийг энд дарж үзнэ үү.