ШИНЭЧИЛСЭН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМТЭЙ ТАНИЛЦААРАЙ

Цэцэрлэг, сургуулийн багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам шинэчлэн батлагдлаа.

Шинэчлэн баталсан дүрмээр багш, ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн хариуцлагыг шинээр тодорхойлсон. Мөн ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, чиг үүргийн шинэ зохицуулалт мөрдөгдөнө.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/545 дугаар тушаалыг татаж авах холбоос: 

https://legalinfo.mn/mn/detaillawId=16532284062991&fbclid=IwAR2EjmQD9xYzpvFHsRRgFd98LP4v3sJV2lj2ILSFk0Q1F-jK2ctE5BXXYdw

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/545 дугаар тушаалыг үзэх холбоос:

https://www.facebook.com/education.agency.mongolia/videos/726664218625886

 

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хүүхэд хамгааллын товч танилцуулагатай ЭНД дарж танилцана уу.

             

                    

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

Та бүхэн" "АВЛИГЫН ЭСРЭГ" хуультай доорх линкээр орж танилцана уу.

https://legalinfo.mn/mn/detail/8928

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Та бүхэн" "СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ" хуультай доорх линкээр орж танилцана уу.

http://legalinfo.mn/mn/detail/462

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Монгол Улсын Засгийн Газрын Тогтоол Дугаар 33

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралттай ЭНД дарж танилцана уу.

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, АЛБАН БУС, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН БАГШ, УДИРДАХ БОЛОН БУСАД АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 сарын 01-ний өдрийн А/243 дугаар тушаалын 1,2,3 дугаар хавсралт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 сарын 01-ний өдрийн
А/243 дугаар тушаалтай ЭНД  дарж танилцана уу.

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, АЛБАН БУС, НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН БАГШ, УДИРДАХ БОЛОН БУСАД АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 сарын 01-ний өдрийн А/243 дугаар тушаалын 1,2,3 дугаар хавсралт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 сарын 01-ний өдрийн
А/243 дугаар тушаалтай ЭНД  дарж танилцана уу.