4 дүгээр сар Аутизмыг Таниулах Сар

"Таны хүүхэд аутизмтай гэж оношлогдвол яах вэ?" эцэг эхчүүдэд зориулсан хөтөчийн видео хувилбар гарлаа. 

https://www.facebook.com/Autism.Association.Mongolia/videos/447039923264243