"ЧАДВАРЛАГ БАГШ" УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААН

ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ЗӨВЛӨГӨӨНД 1-Р БАЙРАНД ШАЛГАРСАН БАГШ С.ЦЭНДСҮРЭНГИЙН "АМЬТАН" СЭДЭВТ МАТЕМАТИКИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

http://content.page.mn/uploads/users/312/files/Matematic.pdf