Номын сан

Цэцэрлэгийн номын сан гэдэг бидний мэдэх номын сангаас огт өөр. Бага насны хүүхдийн онцлогт тохирсон номоор сан байгуулж, хүүхэд бүр дуртай номоо хүссэн үедээ аваад үзэх, унших бололцоог бүрдүүлсэн.