Тооны бүтэц цахим хичээл

Математикийн энгийн төсөөлөл Багш: В.Цэрэндолгор

Цахим хичээлийг энд дарж үзнэ үү.