ТАНИЛЦУУЛГА

61-р Цэцэрлэгийн хамт олны танилцуулга

Улсын тэргүүний 61 дүгээр цэцэрлэг нь 52 багш ажиллагсадтай, 13 бүлэгтэй, 540-620 хүүхэдтэй ажиллаж байна.

 

МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГ

Удирдлага, санхүүгийн ажилтан, эмч, ахлах тогооч нарын бүрэлдэхүүнтэй менежментийн багийн хамт олон.

ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ

Эрхлэгч, аргазүйч, бүлгийн багш, туслах багш нарын бүрэлдэхүүнтэй заах аргын нэгдлийн хамт олон.

САНХҮҮ АЖ АХУЙН ТАСАГ

Нярав, тогооч, угаагч, манаач, слесарийн бүрэлдэхүүнтэй санхүү, аж ахуйн тасгийн хамт олон.