Бэлтгэл А бүлэг

Багш С.Сарангарав Туслах багш Б.Нямсүрэн

Бэлтгэл Б бүлэг

Багш Б.Бурмаа Туслах Ц.Одонхүү

Бэлтгэл В бүлэг

Багш Д.Дариймаа Туслах багш Н.Оюунтуяа

Бэлтгэл Г бүлэг

Багш Л.Сүхбат Туслах багш Г.Эрдэнэчимэг

Бэлтгэл Д бүлэг

Багш Б.Цэрэндолгор Туслах багш Д.Оюунгэрэл