Бага А бүлэг

Багш Б.Оюуннаран Туслах багш Л.Эрдэнэчимэг

Бага Б бүлэг

Багш Д.Лхамжав Туслах багш Д.Сүрэнцэцэг