Ахлах А бүлэг

Багш Л.Лхамжав Туслах багш Ц.Наранцэнгэл

Ахлах Б бүлэг

Багш С.Өлзиймаа Туслах багш Ц.Эрдэнэчимэг

Ахлах В бүлэг

Багш Ц.Наранжаргал Туслах багш Ш.Мэндбаяр